O Zeolitu

Beseda zeolit izvira iz grških besed »ZEO« (vreti) in »LITHOS« (stena), kar v prevodu pomeni: “stena, ki vre”. Strukturo predstavlja kristalna rešetka katere skelet tvorijo tetraedri SiO4 i AlO4, med katerimi so formirane odprtine in kanali velikosti 0,4µm, napolnjeni z vezanimi ionima K+,Na+, Ca++ … Zaradi takšne zgradbe pa zeolit deluje kot goba in od tu tudi njegova moč adsorbcije in visoka zmožnost kationske izmenjave, ki je pri njegovem delovanju ključna. Za medicinske namene se koristi izključno kristalni zeolit klinoptilolit, ki deluje učinkovito samo v primeru, če je aktiviran, ne glede na njegove fizično-kemične karakteristike, katere ima zaradi naravnim danosti.

Your Cart
0